Materies

Familierecht

echtscheiding, afstamming, vrederechter, jeugdrechtbank, kortgeding,…

Strafrecht

politierechtbank, raadkamer, correctionele rechtbank, opvolging klacht,...

Vreemdelingenrecht

bijstand asielprocedure, regularisatie, gezinshereniging, visum, nationaliteit,…

Andere materies

collectieve schuldenregeling, ocmw-zaken, incasso, huurzaken,….